top of page

"El Crit"

Aquesta instal.lació ens parla de les papallones que han vist el seu habitat reduït de forma alarmant durant el regnat del ser humà.

Apropa el teu mòvil al codi QR i escolta el paisatje sonor. Una composició sonora amb els 5 patrons de la natura (aigua, terra, foc, aire i eter)

Fer evident la bellesa que ens rodeja i que les papallones reclamen preservar en benefici de l’equilibri i el benestar per tots els èssers del nostre planeta.


Art Visual: Eduardo Pérez-Cabrero

Art sonor: Clàudia Vives-FierroComentarios


bottom of page