"El Crit"

Aquesta instal.lació ens parla de les papallones que han vist el seu habitat reduït de forma alarmant durant el regnat del ser humà.

Apropa el teu mòvil al codi QR i escolta el paisatje sonor. Una composició sonora amb els 5 patrons de la natura (aigua, terra, foc, aire i eter)

Fer evident la bellesa que ens rodeja i que les papallones reclamen preservar en benefici de l’equilibri i el benestar per tots els èssers del nostre planeta.

Art Visual: Eduardo Pérez-Cabrero

Art sonor: Clàudia Vives-Fierro